Czym jest ubezpieczenie mienia i co obejmuje?

Posiadanie ubezpieczenia mieszkania lub domu nie jest obowiązkowe, jednak w każdym wypadku warto je wykupić. Z uwagi na to, że to właśnie nieruchomości są najważniejszym mieniem jakie posiada większość ludzi, warto należycie je chronić zabezpieczając je finansowo.

Ubezpieczenie mienia – najważniejsze informacje.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W języku ogólnym określa się je jako ogół rzeczy które są czyjąś własnością. Zawierając polisę ubezpieczeniową na ubezpieczenie mienia, należy wiedzieć, że pojęcie to może zawierać w sobie nie tylko samą nieruchomość ale także jej wyposażenie oraz części do niej przynależne. Podstawowe polisy ubezpieczeniowe w większości obejmują podstawową wersję przedmiotu ubezpieczenia tj. mury (w tym ściany, dach i fundamenty) oraz elementy stałe (czyli te części wyposażenia nieruchomości które są do niej na stałe przytwierdzone np. parapety czy instalacje), w wersji rozszerzonej mogą obejmować także mienie ruchome. Do mienia ruchomego na które bardzo często rozszerza się przedmiot ubezpieczenia zaliczyć można:

– biżuterię, gotówkę i kosztowności,

– sprzęt muzyczny, elektroniczny,

– przedmioty przeznaczenia osobistego.

Ubezpieczenie mienia (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mienia/) można rozszerzyć także na pomieszczenia przynależne do nieruchomości np. garaż a także takie elementy jak budynki gospodarcze, budynki małej architektury czy bramy oraz ogrodzenia. To jakie elementy będzie obejmowała dana polisa ubezpieczeniowa zależy od wspólnych ustaleń co do jej treści pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym.

Przed skutkami jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie mienia?

Odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa zawiera w swojej treści szereg ryzyk które chronią nieruchomość przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Do najbardziej popularnych ryzyk które obejmuje polisa zaliczyć należy ubezpieczenie od pożaru, zalania (np. w przypadku pęknięcia rury w budynku), powodzi, burz i jej skutków (np. uszkodzeń dachu, pożaru w jego wyniku), deszczu czy gradobicia. Dobrym rozwiązaniem jest także włączenie w zakres umowy ubezpieczenia od przepięcia elektrycznego, dewastacji oraz kradzieży z włamaniem. Im szerszy zakres ubezpieczenia od różnego typu zdarzeń, tym większy komfort psychiczny i finansowy właściciela danej nieruchomości.

Z uwagi na to, że ciężko jest ocenić czy dana sytuacja określona w umowie ubezpieczenia będzie miała miejsce, wiele osób nie decyduje się na ubezpieczenie mienia. Warto jednak pamiętać, że posiadanie ubezpieczenia domu lub mieszkania daje gwarancję spokojnego życia i funkcjonowania na co dzień. W przypadku wystąpienia np. pożaru lub zalania mieszkania to ubezpieczyciel pokryje większość kosztów, dzięki czemu unika się poważnych kłopotów finansowych.